panoramica

Η διαχείριση αυτού του ιστότοπου γίνεται από το Saveone. Στον ιστότοπο, οι όροι "εμείς" και "μας" αναφέρονται στο Saveone. Η SAVEONE SRLS (Saveone) προσφέρει αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, εργαλείων και υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες σε εσάς, τον χρήστη, υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεστε όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις πολιτικές και τις ειδοποιήσεις που αναφέρονται εδώ. Με την επίσκεψη στον ιστότοπό μας ή / και την αγορά ενός αντικειμένου, δεσμεύεστε για την "Υπηρεσία" μας και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις ("Όροι Παροχής Υπηρεσιών", "Όροι"), συμπεριλαμβανομένων αυτών των πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων και πολιτικών Εδώ αναφέρεται και / ή διατίθεται μέσω του υπερσύνδεσμου. Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών ισχύουν για όλους τους χρήστες του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, χρηστών που είναι προγράμματα περιήγησης, προμηθευτές, πελάτες, έμποροι ή / και συνεισφέροντες περιεχομένου. Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών πριν από την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε μέρους του ιστότοπου, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους προαναφερθέντες όρους παροχής υπηρεσιών. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας, τότε δεν θα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο ή να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε υπηρεσίες. Εάν αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών θεωρούνται προσφορά, η αποδοχή περιορίζεται ρητά σε αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Τυχόν νέες δυνατότητες ή εργαλεία που προστίθενται στο τρέχον αρχείο υπόκεινται επίσης στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Μπορείτε να διαβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Παροχής Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή σε αυτήν τη σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα ενημέρωσης, αλλαγής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε μέρους αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών δημοσιεύοντας ενημερώσεις ή / και αλλαγές στον ιστότοπό μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά τη σελίδα για ενημερώσεις. Η συνεχής χρήση ή η πρόσβασή σας στον ιστότοπο μετά την ανάρτηση οποιωνδήποτε αλλαγών αποτελεί αποδοχή αυτών των αλλαγών. Το κατάστημά μας φιλοξενείται στην Shopify Inc. Μας παρέχει την ηλεκτρονική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου και μας επιτρέπει να πουλάμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Οι παραγγελίες απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ (φόρος προστιθέμενης αξίας), αλλά υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασμούς. Η πληρωμή αυτών των φόρων εισαγωγής είναι αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη. Το Saveone.it αποστέλλεται σε όλο τον κόσμο με DHL. Λάβετε υπόψη ότι σε περίπτωση άρνησης εισαγωγής τελών από τον πελάτη και επιστροφής του πακέτου, Saveone.it  επιστρέφει το ποσό που καταβλήθηκε για τα προϊόντα που αφαιρέθηκαν από τους φόρους εισαγωγής και αποστολής.

Το Saveone.it δεν μεταφέρει σε κουτιά PO. Σύμφωνα με τους διεθνείς νόμους που διέπουν το εμπόριο εισαγωγών και εξαγωγών.

ΤΜΗΜΑ 1

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ONLINE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Με την αποδοχή αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών, δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον η ηλικία της πλειοψηφίας στην πολιτεία ή την επαρχία κατοικίας ή ότι είστε ηλικίας στην πολιτεία ή την επαρχία κατοικίας σας και ότι έχετε επιτρέψει την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο σε ανήλικους υπό την ευθύνη σας .

Δεν επιτρέπεται η χρήση των προϊόντων μας για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό, ούτε κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, παραβιάζετε νόμους που ισχύουν στη δικαιοδοσία σας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων). Δεν μπορείτε να μεταδώσετε προειδοποιήσεις ή ιούς ή κωδικό επιβλαβούς χαρακτήρα. Παραβίαση ή παραβίαση οποιουδήποτε από τους Όρους θα έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο τερματισμό των Υπηρεσιών μας.

ΤΜΗΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την υπηρεσία σε οποιονδήποτε για οποιονδήποτε λόγο ανά πάσα στιγμή. Έχετε ενημερωθεί ότι τα δεδομένα που παρέχετε (εξαιρουμένων των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας) ενδέχεται να μεταφερθούν χωρίς κρυπτογράφηση και να περιλαμβάνουν (α) μεταδόσεις μέσω διαφόρων δικτύων. και (β) αλλαγές στη συμμόρφωση και προσαρμογή στις τεχνικές απαιτήσεις σύνδεσης δικτύων ή συσκευών. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας κρυπτογραφούνται πάντα κατά τη μεταφορά τους μέσω δικτύων. Συμφωνείτε να μην αναπαραγάγετε, να αντιγράψετε, να αντιγράψετε, να πουλήσετε, να μεταπωλήσετε ή να εκμεταλλευτείτε οποιοδήποτε μέρος της Υπηρεσίας, τη χρήση της ίδιας, την πρόσβαση στην Υπηρεσία ή οποιαδήποτε άλλη επαφή στον ιστότοπο μέσω της οποίας παρέχεται η υπηρεσία, χωρίς γραπτή άδεια από εμάς. Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται σε αυτήν τη συμφωνία περιλαμβάνονται μόνο για ευκολία και δεν περιορίζουν ή τροποποιούν αυτούς τους Όρους με οποιονδήποτε τρόπο.

ΤΜΗΜΑ 3

Ακρίβεια, πληρότητα και καταλληλότητα των πληροφοριών

Δεν είμαστε υπεύθυνοι εάν οι πληροφορίες που διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή ενημερωμένες. Το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχεται μόνο για γενικές πληροφορίες και δεν πρέπει να θεωρείται ή να χρησιμοποιείται ως η μοναδική βάση για τη λήψη αποφάσεων χωρίς να συμβουλευτείτε πρωτογενείς, πιο ακριβείς, πλήρεις ή έγκαιρες πηγές πληροφοριών. Οποιαδήποτε εξάρτηση από το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο είναι δική σας ευθύνη. Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει ορισμένες ιστορικές πληροφορίες. Οι ιστορικές πληροφορίες, προφανώς, δεν είναι ενημερωμένες και παρέχονται μόνο για αναφορά. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε τις πληροφορίες στον ιστότοπό μας. Σιωπηρή αποδοχή της ευθύνης παρακολούθησης των αλλαγών που έγιναν στον ιστότοπό μας.

ΤΜΗΜΑ 4

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές των προϊόντων μας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε την Υπηρεσία (ή οποιοδήποτε μέρος ή περιεχόμενο) ανά πάσα στιγμή χωρίς να ειδοποιήσουμε. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για εσάς ή τρίτους για τυχόν αλλαγές, αλλαγές τιμών, αναστολή ή τερματισμό της υπηρεσίας.

ΤΜΗΜΑ 5

ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

(Εάν υπάρχει) Ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες ενδέχεται να είναι διαθέσιμα μόνο μέσω Διαδικτύου μέσω του ιστότοπου. Αυτά τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες ενδέχεται να έχουν περιορισμένες ποσότητες και υπόκεινται σε επιστροφή ή ανταλλαγή μόνο σύμφωνα με την πολιτική επιστροφής μας. Εγγυόμαστε τη δέσμευσή μας να κάνουμε τα χρώματα και τις εικόνες των προϊόντων μας που εμφανίζονται στο κατάστημα όσο το δυνατόν πιο ειλικρινείς. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβεια της οθόνης του υπολογιστή σας για όλα τα χρώματα. Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι, να περιορίσουμε τις πωλήσεις των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας σε οποιοδήποτε άτομο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία. Μπορούμε να το ασκήσουμε αυτό κατά περίπτωση. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τις ποσότητες οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρουμε. Όλες οι περιγραφές προϊόντων ή τιμολόγησης προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κατά την κρίση μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε την πώληση οποιουδήποτε είδους ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε προσφορά για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που γίνεται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι άκυρη εάν απαγορεύεται. Δεν εγγυόμαστε ότι η ποιότητα οποιουδήποτε προϊόντος, υπηρεσίας, πληροφοριών ή άλλου υλικού που αγοράσατε ή αποκτήσατε από εσάς θα ικανοποιήσει πλήρως τις προσδοκίες σας ή ότι τυχόν σφάλματα στην Υπηρεσία θα διορθωθούν.

ΤΜΗΜΑ 6

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία που κάνετε μαζί μας. Μπορούμε, κατά την κρίση μας, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε τις ποσότητες που αγοράστηκαν ανά άτομο, ανά νοικοκυριό ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν παραγγελίες από ή για τον ίδιο πελάτη, την ίδια πιστωτική κάρτα ή / και παραγγελίες που χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση χρέωσης ή / και αποστολής. Εάν μια παραγγελία αλλάξει ή ακυρωθεί, θα προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε μέσω της διεύθυνσης email ή / και της διεύθυνσης χρέωσης ή / και του αριθμού τηλεφώνου που παρέχεται κατά την υποβολή της παραγγελίας σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να απαγορεύσουμε παραγγελίες οι οποίες, κατά τη γνώμη μας, φαίνεται να γίνονται από μεταπωλητές, λιανοπωλητές ή διανομείς. Συμφωνείτε να παρέχετε τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες αγοράς και λογαριασμού για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο κατάστημά μας. Συμφωνείτε να ενημερώσετε αμέσως τον λογαριασμό σας και άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης email σας και των αριθμών πιστωτικών καρτών και των ημερομηνιών λήξης, έτσι ώστε να μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις συναλλαγές σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας εάν είναι απαραίτητο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην πολιτική επιστροφής μας.

ΤΜΗΜΑ 7

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Μπορούμε να σας παρέχουμε πρόσβαση σε εργαλεία τρίτων για τα οποία δεν έχουμε κανέναν έλεγχο ή είσοδο. Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι παρέχετε πρόσβαση στα εργαλεία "ως έχει" και "όπως είναι διαθέσιμα" χωρίς καμία εγγύηση, δηλώσεις ή προϋποθέσεις οποιουδήποτε είδους και χωρίς καμία έγκριση. Δεν έχουμε καμία ευθύνη που απορρέει από ή σχετίζεται με τη χρήση προαιρετικών εργαλείων τρίτων. Οποιαδήποτε χρήση από τον χρήστη των προαιρετικών εργαλείων που προσφέρονται από τον ιστότοπο είναι εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια, θα πρέπει να διασφαλίσετε την εξοικείωση με τη χρήση και να εγκρίνετε τους όρους υπό τους οποίους παρέχονται τα εργαλεία από τον σχετικό τρίτο πάροχο. Μπορούμε επίσης, στο μέλλον, να προσφέρουμε νέες υπηρεσίες ή / και λειτουργίες μέσω του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της κυκλοφορίας νέων εργαλείων και πόρων). Τέτοιες νέες δυνατότητες ή / και υπηρεσίες θα υπόκεινται στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

ΤΜΗΜΑ 8

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ

Ορισμένο περιεχόμενο, προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Υπηρεσίας μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν υλικό από τρίτους. Οι σύνδεσμοι τρίτων σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να σας κατευθύνουν σε ιστότοπους που δεν σχετίζονται με εμάς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση ή την αξιολόγηση του περιεχομένου ή της ακρίβειας οποιουδήποτε υλικού τρίτου μέρους ή ιστότοπων ή άλλων υλικών, προϊόντων ή υπηρεσιών τρίτων. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για ζημιές ή τραυματισμούς που σχετίζονται με την αγορά ή τη χρήση αγαθών, υπηρεσιών, πόρων, περιεχομένου ή οποιωνδήποτε άλλων συναλλαγών που πραγματοποιούνται σε σχέση με ιστότοπους τρίτων. Ελέγξτε προσεκτικά τις πολιτικές και τις πρακτικές τρίτων και βεβαιωθείτε ότι τις κατανοείτε προτού προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Τα παράπονα, οι αξιώσεις, οι ανησυχίες ή οι ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα τρίτων πρέπει να απευθύνονται στα επηρεαζόμενα δικαιώματα.

ΤΜΗΜΑ 9

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Εάν, μετά από αίτημα από εμάς, στέλνετε συγκεκριμένα αιτήματα (για παράδειγμα, συμμετοχές σε διαγωνισμό) ή χωρίς αίτημα από εμάς, στέλνετε ιδέες, προτάσεις, προτάσεις, σχέδια ή άλλο δημιουργικό υλικό, είτε online, μέσω e-mail, post ή άλλα μέσα (για παράδειγμα, "σχόλια"), συμφωνείτε να τροποποιήσετε, να αντιγράψετε, να δημοσιεύσετε, να διανείμετε, να μεταφράσετε και να χρησιμοποιήσετε σε οποιοδήποτε μέσο οποιοδήποτε σχόλιο υποβάλετε σε εμάς οποιαδήποτε στιγμή χωρίς περιορισμό. Δεν έχουμε, και δεν πρέπει, να έχουμε καμία υποχρέωση (1) να διατηρούμε εμπιστευτικά τα σχόλια. (2) να πληρώσει αποζημίωση για τυχόν σχόλια · Ή (3) απαντήστε σε τυχόν σχόλια. Ενδέχεται, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση να παρακολουθούμε, να επεξεργαζόμαστε ή να αφαιρούμε περιεχόμενο που καθορίζουμε, κατά την απόλυτη κρίση μας, ότι είναι παράνομο, προσβλητικό, απειλητικό, παραπλανητικό, δυσφημιστικό, πορνογραφικό, άσεμνο ή απαράδεκτο ή που παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία οποιουδήποτε μέρους. προαναφερθέντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών. Συμφωνείτε ότι τα σχόλιά σας δεν θα παραβιάζουν κανένα δικαίωμα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, απορρήτου, προσωπικότητας ή άλλων προσωπικών ή ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων. Συμφωνείτε επίσης ότι τα σχόλιά σας περιέχουν υλικό που είναι σχετικό και δεν είναι παράνομο, καταχρηστικό ή άσεμνο ή ότι περιέχουν ιούς υπολογιστών ή άλλο κακόβουλο λογισμικό που ενδέχεται με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάσουν τη λειτουργία της υπηρεσίας ή οποιονδήποτε άλλο σχετικό ιστότοπο. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ψεύτικη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προσποιηθείτε ότι είστε άλλο άτομο ή να εξαπατήσετε με άλλο τρόπο εμάς ή τρίτους ως προς την προέλευση των σχολίων. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν σχόλια και την αλήθεια τους. Δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη για τυχόν σχόλια που υποβάλατε από εσάς ή από τρίτους.

ΤΜΗΜΑ 10

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων στον ιστότοπο του καταστήματος διέπεται από την Πολιτική απορρήτου μας. Για να το δείτε, μεταβείτε στην ενότητα: Πολιτική απορρήτου.

ΤΜΗΜΑ 11

ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Μερικές φορές στον ιστότοπό μας ή στην Υπηρεσία, ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες που περιέχουν: τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που μπορεί να σχετίζονται με περιγραφές προϊόντων, τιμές, προσφορές, προσφορές, έξοδα αποστολής προϊόντος, χρόνους παράδοσης και διαθεσιμότητα. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε πληροφορίες ή να ακυρώσουμε παραγγελίες εάν οι πληροφορίες στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο είναι ανακριβείς, ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση (συμπεριλαμβανομένης της υποβολής της παραγγελίας σας) . Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση ενημέρωσης, τροποποίησης ή αποσαφήνισης πληροφοριών στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, πληροφοριών τιμολόγησης, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο. Καμία συγκεκριμένη ενημέρωση ή αναθεώρηση δεδομένων, που εφαρμόζεται στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο, δεν υποδηλώνει μια παγκόσμια αλλαγή της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου.

ΤΜΗΜΑ 12

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Εκτός από τις άλλες απαγορεύσεις που ορίζονται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ή το περιεχόμενό του: (α) για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό. Β) να ζητήσει από άλλους να πραγματοποιήσουν ή να συμμετάσχουν σε παράνομες πράξεις · (Γ) παραβιάζει οποιαδήποτε τοπική, επαρχιακή, περιφερειακή ή κρατική νομοθεσία, κανόνα, νόμο ή διάταγμα · (Δ) παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων. Ε) παραβίαση, κατάχρηση, προσβολή, βλάβη, δυσφήμιση, συκοφαντία, δυσφήμιση, εκφοβισμό ή διάκριση βάσει φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας, εθνικότητας, φυλής, ηλικίας, ιθαγένειας ή αναπηρίας · (ΣΤ) υποβολή ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών · (Ζ) μεταφόρτωση ή μετάδοση ιών ή οποιουδήποτε άλλου είδους κακόβουλου κώδικα που θα χρησιμοποιηθεί ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο και ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ή τη χρηστικότητα της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε άλλου ιστότοπου ή Διαδικτύου. Η) συλλογή ή παρακολούθηση των προσωπικών πληροφοριών άλλων. (I) ένα ανεπιθύμητο περιεχόμενο, ένα ηλεκτρονικό ψάρεμα, ένα φαρμακείο, ένα πρόσχημα, μια αράχνη, μια ανίχνευση ή ένα τρίψιμο · Ι) για άσεμνο ή ανήθικο σκοπό · Ή (k) παρεμβαίνετε ή παρακάμπτετε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε άλλου ιστότοπου ή του Διαδικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε την Υπηρεσία ή οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο, ως απόκριση σε οποιαδήποτε παράνομη χρήση.

ΤΜΗΜΑ 13

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ή να διασφαλίσουμε ότι η χρήση της υπηρεσίας μας θα είναι αδιάλειπτη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα. Δεν εγγυόμαστε ότι τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση της υπηρεσίας θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα. Επομένως, ο χρήστης αποδέχεται πιθανή διακοπή της υπηρεσίας για αόριστες χρονικές περιόδους ή ακύρωση της υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Ο χρήστης αποδέχεται ρητά τον αποκλειστικό κίνδυνο που προκύπτει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της υπηρεσίας. Ο ιστότοπος και όλα τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες παρέχονται (εκτός από την ρητή ένδειξη από εμάς) παρέχονται "ως έχουν" και "ως διαθέσιμα" για τη χρήση σας, χωρίς καμία εκπροσώπηση, εγγύηση ή οποιαδήποτε κατάσταση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων όλων τις σιωπηρές εγγυήσεις ή τους όρους του εμπορίου, την εμπορική ποιότητα, την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, τη διάρκεια, τον τίτλο και τη μη παράβαση. Σε καμία περίπτωση η Saveone, οι διευθυντές μας, οι αξιωματούχοι, οι υπάλληλοι, οι συνεργάτες μας, οι πράκτορες, οι εργολάβοι, οι ασκούμενοι, οι πωλητές, οι πάροχοι υπηρεσιών ή αδειών δεν ευθύνονται για τυχόν τραυματισμό, απώλεια, αξίωση ή οποιαδήποτε άλλη άμεση, έμμεση ή επακόλουθη ζημιά κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, απώλειας κερδών, εσόδων, αποταμιεύσεων, δεδομένων, κόστους αντικατάστασης ή άλλων παρόμοιων τραυματισμών, είτε βάσει συμβάσεων, σε αντίθεση με αμέλεια. Η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας ή προϊόντος που αγοράστηκε μέσω του ιστότοπου ή οποιασδήποτε άλλης αξίωσης που συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τυχόν σφαλμάτων ή παραλείψεων σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά κάθε τύπο που προκύπτει ως αποτέλεσμα της χρήσης της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε περιεχομένου (ή προϊόντος) που αποστέλλεται, μεταδίδεται ή διατίθεται με άλλο τρόπο μέσω της υπηρεσίας. Επειδή ορισμένες πολιτείες ή δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για παρεπόμενες ή παρεπόμενες ζημίες, σε τέτοιες πολιτείες ή δικαιοδοσίες, η ευθύνη μας περιορίζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

ΤΜΗΜΑ 14

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να κρατήσετε το SAVEONE SRLS (Saveone) και τη μητρική μας εταιρεία, θυγατρικές, συνεργάτες, συνεργάτες, αξιωματούχους, διευθυντές, πράκτορες, εργολάβους, αδειούχους, παρόχους υπηρεσιών, υπεργολάβους, προμηθευτές, ασκούμενους και υπαλλήλους, ακίνδυνο από οποιαδήποτε αξίωση ή ερώτηση, συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών πληρεξούσιου, που προέκυψαν από τρίτα μέρη ως αποτέλεσμα ή που προέκυψε από την παραβίαση αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών ή εγγράφων που ενσωματώνονται με παραπομπή ή από παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή των δικαιωμάτων τρίτου μέρους.

ΤΜΗΜΑ 15

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών κριθεί παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη, αυτή η διάταξη θα εξακολουθήσει να είναι εκτελεστή στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και το μη εφαρμόσιμο μέρος θα θεωρηθεί ότι διακόπτεται από τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών, ο εν λόγω προσδιορισμός δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και εκτελεστότητα οποιασδήποτε άλλης υπόλοιπης πρόβλεψης.

ΤΜΗΜΑ 16

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

Οι υποχρεώσεις και οι υποχρεώσεις των μερών που προέκυψαν πριν από την ημερομηνία λήξης θα επιβιώσουν μετά τη λήξη της παρούσας συμφωνίας για όλους τους σκοπούς. Αυτοί οι όροι υπηρεσίας ισχύουν, μέχρι τη στιγμή που ένα από τα δύο μέρη δεν τους τερματίζει. Μπορείτε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή κοινοποιώντας τη θέλησή σας στην εξυπηρέτηση πελατών μας. 

Εάν κατά την απόλυτη κρίση μας αποτύχετε, ή υποψιάζεστε ότι έχετε αποτύχει, να συμμορφωθείτε με οποιονδήποτε όρο ή διάταξη αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών, η παραίτηση από αυτήν τη συμφωνία μπορεί επίσης να ξεκινήσει από εμάς, ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση, θα παραμείνετε υπεύθυνοι για όλα τα οφειλόμενα ποσά έως την ημερομηνία τερματισμού · ή / και ως αποτέλεσμα ενδέχεται να σας απαγορεύεται η πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας (ή μέρος αυτών).

ΤΜΗΜΑ 17

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Η αποτυχία άσκησης ή επιβολής οποιουδήποτε δικαιώματος ή παροχής αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών δεν αποτελεί παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη. Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών και τυχόν πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύονται από εμάς σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε σχέση με την Υπηρεσία, αποτελούν ολόκληρη τη συμφωνία και την κατανόηση μεταξύ εσάς και εμάς και διέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς, αντικαθιστώντας τυχόν συμφωνίες, επικοινωνίες και προηγούμενες ή σύγχρονες προτάσεις, τόσο προφορικές όσο και γραπτές, μεταξύ των δύο μερών (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, προηγούμενων εκδόσεων των Όρων Παροχής Υπηρεσιών)

ΤΜΗΜΑ 18

ΔΙΚΑΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών και τυχόν ξεχωριστές συμφωνίες για τις οποίες παρέχουμε τις Υπηρεσίες θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της SAVEONE SRLS (μοναδικός διαχειριστής) Μέσω Sant'Agata di Esaro 21, 00173 (RM) Ρώμη.

ΤΜΗΜΑ 19

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μπορείτε να δείτε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Παροχής Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή σε αυτήν τη σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να ενημερώσουμε, να αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών κάνοντας ενημερώσεις και αλλαγές στον ιστότοπό μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά για αλλαγές στον ιστότοπό μας. Η συνεχής χρήση ή πρόσβαση στον ιστότοπό μας ή στην υπηρεσία μας μετά την καταχώρηση αλλαγών σε αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών αποτελεί τη σιωπηρή αποδοχή αυτών των αλλαγών.

ΤΜΗΜΑ 20

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ερωτήσεις σχετικά με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών μπορούν να σταλούν στη διεύθυνση info@saveone.it.